Tuesday, 8 November 2011

Jurnal Kualitatif

ULASAN JURNAL KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
TAJUK
Tajuk:Comparing Students’ Opinion between Web Based Learning and Face to Face Learning
ProcessesPerbandingan Pendapat Pelajar antara Pembelajaran Berasaskan Web dan Face to Face proses pembelajaran
Tajuk: Using Online Scaffolds to Enhance Preservice
Teachers’ Reflective Journal Writing:
A Qualitative Analysis.( Menggunakan perancah Online Meningkatkan Preservice
Jurnal Penulisan Refleksi Guru:
Analisis Kualitatif).
Tajuk Using Qualitative Methods to Evaluate the Use of Technology in the Classroom . (Menggunakan Kaedah kualitatif Menilai Penggunaan Teknologi dalam Kelas)
PENULIS
Mehmet Barış Horzum, Özlem Çakir Balta, and Ayfer Alper
Guolin Lai & Brendan Calandra
Georgia State University
Rungchat Chompu-inwai and Toni L. Doolen2

TUJUAN KAJIAN
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mempamerkan dan bandingkan sikap pelajar-pelajar yang menyampaikan pelajaran komputer sekali seminggu, dua kali seminggu, muka ke muka atau internet yang berpangkalan di tiga
persekitaran pembelajaran yang berbeza..
Tujuan kajian adalah untuk meneroka kesukaran guru-guru preservice semasa mencerminkan tulisan-tulisan jurnal mereka menggunakan PAS-PORT.Tujuan kedua
kajian adalah untuk meninjau persepsi peserta dipilih prototypical
komputer berasaskan perancah yang boleh membantu mereka.Jurnal ini adalah tentang potensi untuk membangunkan preservice mencerminkan tabiat pemikiran dan kemahiran guru.
Tujuan Kajian ini menyediakan proses yang memberi tumpuan penilaian, dan bukannya sesuatu produk menumpukan penilaian hasil. Karya ini meringkaskan pengumpulan data kaedah, analisis, dan keputusan yang menggunakan ilustrasi kajian lapangan. Matlamat kajian ini adalah untuk memahami kesan teknologi tanpa wayar mudah alih (MWT) mengajar
dan proses pembelajaran di dalam kelas pendidikan yang lebih tinggi..

ULASAN JURNAL KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
PENDEKATAN
Kajian ini adalah satu kajian kualitatif yang dilaksanakan dalam rangka kerja perbandingan kumpulan statik. Di sini
ada maklumat tentang kumpulan kajian, mengumpul data, alat mengumpul data dan menganalisis data dalam kajian ini.
Kaedah kajian adalah dengan menggunakan kaedah kajian Kualitatif melalui cara temubual dan  meninjau secara online 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mengkaji kesan teknologi ke atas pengajaran dan pembelajaran proses. Pengumpulan data termasuk pemerhatian dalam bilik darjah, tinjauan pendapat pelajar, kumpulan fokus pelajar, dan pengajar pendapat kaji selidik dan temu bual.
PERSAMPELAN
160 pelajar pertama dan kedua gred Ankara University of Fakulti Sains Pendidikan mengambil bahagian dalam  penyelidikan ini dalam tempoh 2005-2006 ketika musim bunga. Penyertaan adalah pra-
perkhidmatan guru-guru Pendidikan Sekolah Rendah(PSE),Pendidikan Prasekolah (PE), Bimbingan Psikologi dan
Jabatan kaunseling (PGC).
Terdapat terutamanya 5 kumpulan yang berbeza seperti berikut: Terdapat
tiga kumpulan internet yang berbeza yang mempunyai pembelajaran yang berbeza alam sekitar. Kumpulan pertama sebagai kumpulan demonstrasi berikut
laman web dengan animasi, mendengar dan hanya memerhatikan
amalan. Kumpulan kedua boleh dipanggil sebagai kumpulan amalan yang
menjelaskan semua butir-butir apa yang pelajar apabila mereka membuka perkataan proses langkah demi langkah. Tidak ada pembentangan topik kecuali arahan. Kumpulan berasaskan internet yang terakhir yang dinamakan sebagai gabungan   kumpulan dibentangkan semua persembahan, animasi, memerhatikan
dan amalan daripada mereka melakukan segala amalan dengan sendirinya.
 kumpulan one of the face to face mengikuti kuliah sekali setiap minggu satu jam dan setiap amalan penutup kursus untuk pengekalan.
Satu lagi kumpulan kedua one of the face to face bermesyuarat dua jam setiap dua minggu. Kumpulan ini juga melakukan amalan-amalan di akhir setiap kursus.

Terdiri daripada   pendidik dan guru preservice dalam
program penyediaan guru di sebuah universiti selatan di Amerika Syarikat.
Kajian mengikuti strategi persampelan bertujuan (Creswell, 2005) untuk memilih lima guru wanita, pendidik dan enam preservice guru-guru perempuan untuk menyertai dalam kajian ini. Untuk memastikan sampel yang diwakili, penulis mempertimbangkan beberapa faktor termasuk pengalaman mengajar, tahap gred, bidang pengajian, kebiasaan dengan komputer pembelajaran berasaskan sistem, dan etnik.

Peserta dalam kajian ini termasuk pengajar dan pelajar mengambil kejuruteraan dan bukan kejuruteraan kelas di OSU. Semua kursus-kursus yang termasuk dalam kajian ini telah ditawarkan untuk hanya
pelajar ijazah, kecuali Pengaturcaraan Visual yang mendaftar kedua-dua pelajar sarjana muda dan sarjana.
ULASAN JURNAL KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
INSTRUMEN
Data daripada kajian mengenai pendapat pelajar mengenai sama ada pelajaran ini memberi manfaat untuk mereka atau tidak dan sama ada mereka mahu mengambil pengajaran yang serupa dengan kaedah ini, dibentangkan secara berurutan.12 jenis temu bual dengan 7 kumpulan pelajar mengenai pendapat mereka berdasarkan persoalan tersebut.

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah (menemubual) iaitu proses temuduga dan menggunakan digital
perakam, pengarang pertama menjalankan satu masa temu bual dengan para peserta semasa semester dua berturut-turut. Panjang wawancara adalah dari 20 hingga 50 minit.
Empat kaedah pengumpulan data yang digunakan:
(1) pemerhatian  bilik darjah
, (2) kaji selidik pendapat pelajar,
 (3) pelajar tumpuan
perbincangan kumpulan, 
(4) kaji selidik pendapat pengajar dan temu duga.
ANALISIS YANG DIJALANKAN
Dalam kajian ini, ia telah diminta untuk pelajar yang belajar di persekitaran pembelajaran yang berbeza dan dengan pembelajaran yang berbeza gaya, untuk menulis pendapat mereka mengenai "jika pelajaran ini disediakan manfaat untuk mereka atau tidak ";dan  "sama ada mereka mahu mengambil pelajaran yang sama dengan kaedah ini atau tidak";dengan alat yang mengumpul data.
Pada mulanya, data yang dikumpul telah berubah kepada data digital dan dianalisis mengenai kategori. Selepas itu, jawapan telah ditafsirkan berdasarkan kumpulan pelajar. Bertukar data
telah dibentangkan oleh peratus dan kekerapan maka jawapan yang telah didapati penting dan mengesankan telah dibentangkan sebagai bertulis. Nama sebenar Pelajar telah tidak digunakan dalam kajian in
kerana etika akademik dan nama samaran digunakan bagi setiap pelajar mengikut jantina itu.
perisian penyelidikan kualitatif digunakan
NVivo 7 ke kod dan menganjurkan transkrip temu bual. Miles dan Huberman (1994)
tiga langkah teknik berpandukan analisis data.
Analisis dijalankan berdasarkan soalan temubual: meminta para peserta untuk berkongsi
pengalaman dengan menulis jurnal guru mencerminkan preservice, dengan menggunakan masalah yang biasanya dihadapi sebagai konteks.
Dapatan analisis ini ialah:
Penulisan jurnal yang lemah mencerminkan guru Preservice dalam kajian ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut, termasuk: a) konsep pemikiran kefahaman terhad,
b) kekurangan
pengalaman menulis refleksi sebelum ke kolej, c) perhubungan antara teori dan pengalaman konkrit pengajaran bilik darjah.
d) kekurangan panduan yang mencukupi daripada guru pendidik. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru preservice benci tulisan-tulisan refleksi yang berulang-ulang, bermakna,membebankan, dan kebanyakannya unreflective dalam alam semula jadi.ringkasan hasil dari analisis data kualitatif yang diperolehi daripada kajian ini. Bilangan dan
peratusan komen pelajar yang positif, neutral dan negatif berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, proses interaksi antara pengajar dan pelajar, dan interaksi antara pelajar daripada komen terbuka dari kaji selidik pelajar, kumpulan fokus, pelajar dan kaji selidik dan temu bual pengajar.

ULASAN JURNAL KUALITATIF
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
RUMUSAN
Teori kesaksamaan Simons 'disahkan dengan data kajian.
Simonson menyatakan bahawa jika permohonan yang sama yang diberikan kepada jarak dan kepada pelajar-pelajar face to face, pengalaman pembelajaran yang sama
dan akibat yang akan keluar. Kesaksamaan di dalam teori merujuk bahawa walaupun jarak dan pelajar face to face pendidikan mendapatkan pengalaman yang berbeza, mereka adalah sama antara satu sama lain.
Pendapat pelajar, yang ada di dalam face to face dan aplikasi berasaskan internet, kira-kira sama ada mereka mahu mengambil serupa pelajaran dan sama ada pelajaran ini memberi manfaat untuk mereka
tidak sama tetapi sangat serupa. Ia melihat bahawa kedua-dua kaedah mempunyai sisi negatif dan positif kerana ciri-ciri mereka. Oleh itu, berkenaan dengan keputusan ini, kepentingan kaedah pembelajaran yang dicampur / hibrid datang latar depan iaitu
maju tanpa sisi bermasalah ini. Oleh itu, kajian akan dijalankan yang membandingkan kepuasan, sikap, pendapat
dan kejayaan bersemuka, berdasarkan internet dan dicampur pembelajaran permohon.
disebabkan oleh penilaian dan keputusan yang didorong oleh mentaliti, kedua-dua guru pendidik dan guru preservice peserta separa sedar memilih soalan prom, paparan visual proses bertulis, dan model sebagai keutamaan mereka, kerana alat ini boleh menawarkan guru preservice laluan yang lebih mudah untuk kejayaan ketara dalam jurnal reflektif bertulis dengan cara yang lebih cekap,walaupun bukan dengan cara yang paling berkesan,
Kajian ini telah mengkaji dan menilai pelaksanaan MWT dalam kursus-kursus berganda dalam pendidikan tinggi, masing-masing dengan
set sendiri objektif pembelajaran dan populasi pelajar.
penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mengkaji kesan teknologi proses pengajaran dan pembelajaran.
Keputusan  Kualitatif
 berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran dibincangkan dalam lima bidang-bidang yang berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran:
(1)pengajaran strategi, (2) pelajar penglibatan dan pelajar aktiviti,
(3) penggunaan teknologi,
 (4) penilaian,
 (5) interaksi. Berdasarkan keputusan itu, kelebihan MWT didapati untuk mengatasi kelemahan. Penemuan kajian ini memberikan penilaian yang unik dan komprehensif sumbangan MWT dalam bilik darjah pendidikan tinggi. Walau bagaimanapun, kesimpulan yang dibuat sebagai hasil daripada kajian ini telah berdasarkan pelaksanaan MWT dalam sebuah institusi tunggal.Oleh itu, kesimpulan kajian ini tidak boleh teritlak untuk seluruh sektor pendidikan tinggi institusi. Penyelidikan selanjutnya menggunakan replikaan pelbagai,bersama-sama dengan Penemuan dan kesimpulan dari kajian ini,akan menyediakan penemuan berkenaan dengan lebih meluas.


Rujukan:
  1. www.worldscibooks.com/etextbook/5014/5014_chap1.pdf
  2. www.sicet.org/journals/ijttl/issue0703/5_Lai_Calandra.pdf
  3. fie-conference.org/fie2006/papers/1696.pdf


Rumusan keseluruhan jurnal
Ketiga tiga jurnal ini menggunakan method kualitatif mereka yang tersendiri. Walaupun ada persamaan di mana ketiga-tiganya menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian, mereka menggunakan kaedah dan cara pendekatan yang berlainan.
Dalam jurnal 1, penyelidik melaksanakan dalam rangka kerja perbandingan kumpulan statik.Terdapat  maklumat tentang kumpulan kajian, mengumpul data, alat mengumpul data dan menganalisis data dalam kajian tersebut. Pengsampelan yang digunakan melibatkan pelbagai kumpulan pelajar yang berbeza-beza..Hasil data yang dikumpul telah berubah kepada data digital dan dianalisis mengenai kategori soalan yang ditanya. Dalam usaha untuk bandingkan pendapat pelajar, data kualitatif yang dikumpul dari web berasaskan pelajar yang mengikuti kursus pendidikan komputer dalam tiga persekitaran pembelajaran yang berbeza di Ankara University dengan dipadankan kumpulan pelajar tradisional dalam dua tempoh masa pembelajaran yang berbeza.
Jurnal 2 pula mengkaji untuk meneroka kesukaran guru-guru preservice  yang telah mencerminkan tulisan-tulisan jurnal mereka menggunakan PAS-PORT dan untuk meninjau persepsi peserta dipilih prototypical komputer berasaskan perancah yang boleh membantu mereka.kajian jurnal ini memberi tumpuan kepada guru-guru jurnal dalam talian preservice, mencerminkan bertulis dalam Sistem Sokongan Kebertanggungjawaban Profesional (PAS-PORT). PAS-PORT (2002) sistem penilaian yang menyediakan calon-calon guru, pendidik guru universiti dan kakitangan pentadbiran alat untuk mengumpul, menunjukkan dan menilai data prestasi preservice guru-guru dan guru-guru profesional dalam tempoh tiga tahun pertama perkhidmatan mereka selepas tamat pengajian. Bangunan Portfolio merupakan komponen penting dalam sistem. Memandangkan sifat siasatan soalan-soalan penyelidikan, kajian telah menerima pakai pendekatan kajian kes kualitatif untuk mengumpul dan menganalisis data. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah (menemubual) iaitu proses temuduga dan menggunakan digital perakam.
Jurnal 3 Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mengkaji kesan teknologi ke atas pengajaran dan pembelajaran proses. Kajian ini menyediakan proses yang memberi tumpuan penilaian, dan bukannya sesuatu produk menumpukan penilaian hasil. Karya ini meringkaskan pengumpulan data kaedah, analisis, dan keputusan yang menggunakan ilustrasi kajian lapangan. Matlamat kajian ini adalah untuk memahami kesan teknologi tanpa wayar mudah alih (MWT) mengajar
dan proses pembelajaran di dalam kelas pendidikan yang lebih tinggi.Pengumpulan data termasuk pemerhatian dalam bilik darjah,tinjauan pendapat pelajar, kumpulan fokus pelajar, dan pengajar pendapat kaji selidik dan temu bual. Kualitatif keputusan berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran dibincangkan dalam lima bidang:
(1) strategi pengajaran,
 (2) penglibatan pelajar dan aktiviti-aktiviti pelajar,
(3) teknologi digunakan,
(4) penilaian,
 (5) interaksi.
 Kertas ini menyediakan tenaga pengajar dan pembuat keputusan satu cara untuk memeriksa dan menilai impak teknologi program pada proses pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment